POLIRÍTMIA

Aquests dies s’ha fet viral un vídeo d’un grup de xics realitzant un exercici de percussió. Concretament colpejant amb baquetes unes banquetes de fusta.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RuOxN2lx9HA]

 

Es tracta d’una polirítmia realitzada per 8 persones. La dificultat es pot observar amb una simple ullada, però l’aplicació d’aquest exercici a les aules de música, adaptant el nivell als més menuts és una forma de treballar el ritme d’una forma lúdica i motivadora.

Però què és una polirítmia?

Una de els definicions podria ser: La polirítmia és un efecte i una tècnica de composició i d’execució musicals consistents a fer coincidir en el temps diversos ritmes diferents.

L’experiència que he tingut amb l’aplicació d’aquest tipus d’exercicis a l’aula sempre ha sigut molt positiva.

També hi ha gent que porta les polirítmies més enllà, com és el cas del següent vídeo, en el qual podem vore que, a banda de realitzar diferents ritmes en les distintes parts del cos, també s’inclou un instrument que permet realitzar diferents sons, i poder extraure’n d’aquesta manera melodies.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-0gED3rn2Tc]

 

Ara et toca a tu, t’atreveixes amb alguna polirítmia?