Un concert que dura 639 anys

Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible) és el títol de la composició més lenta i de major duració que mai s’ha fet. El seu compositor com no podia ser d’altra manera és John Cage.

La peça per a orgue, és una adaptació de ASLSP creada en 1985 escrita originalment per a piano,  i la seua interpretació habitual era de entre 20 i 70 minuts, però John Cage va obviar el xicotet detall de com de lenta havia d’interpretar-se.

El concert va començar en 2001 a l’església de San Burchardi en Halberstadt, Alemanya, i està previst que finalitze l’any 2640.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5VOCBRhhVr4]

La partitura sols té 8 pàgines i el tempo està ajustat per a que dure 639 anys. La línia temporal a baix del pentagrama marca cada any amb divisions superiors per a cada dècada. Per tant el primer acord va estar sonant durant 2 anys. Una manxa elèctrica prové d’aire continu per a que els tubs estiguen sonant tot el temps i els pedals de l’orgue es mantenen polsats per pesos.

 

Ací venen detallades les dates quan es canviarà d’acord:

 • 5 de juliol de 2004
 • 5 de juliol de 2005
 • 5 de gener de 2006
 • 5 de maig de 2006
 • 5 de juliol de 2008
 • 5 de novembre de 2008
 • 5 de febrer de 2009
 • 5 de juliol de 2010
 • 5 de febrer de 2011
 • 5 d’agost de 2011
 • 5 de juliol de 2012
 • 5 d’octubre de 2013
 • 5 de setembre de 2020

 

En aquesta pàgina web creada per al concert, es pot escoltar l’acord que ara mateix està sonant. http://www.aslsp.org/de/